LY THUỶ TINH 390 ML


Giá bán: 1.000 VNĐ

Nội dung chi tiết

SENSATION LONG DRINK

13 3/4 oz (390 ml)
TD: AC 70 mm
BD: AC 55 mm
MD: AC 71 mm
H: 150 mm
W: 275 g
Packing 6/48
CBM/CTN 0.052
GW 14.89 kg 

Chưa có video